Vad kostar den manuella hanteringen egentligen?

Månadslön i snitt per anställd

{{sliderPay.start | number}} kr/månad

Antal anställda som har utlägg

{{sliderEmployee.start }} anställda

Antal reseräkningar per anställd och månad i genomsnitt

{{sliderClaims.start }} reseräkningar

Sparad tid:{{showTimeSave | number}} timmar/år

Sparad kostnad: {{showCostSave | number}} kr/år

Sparad kostnad per månad:{{showCostMonthSave | number}} kr/månad

Timkostnad per anställd

{{showTimeCost}} kr/timma

({{sliderPay.start | number}} kr * 1.52 arbetsgivaravgifter, soc och övriga avgifter * 12 månader / 1808 arbetade timmar i snitt per år (SCB))