Automatisering eliminerade tidigare bromsklossar

“ Innan systembytet hanterades kassarapporteringen manuellt, att det nu går per automatik är en väldig tidsvinst för oss. ”

Elizabeth Josefsson, redovisningschef Orvelin Group AB

 

Orvelin Group AB är ett familjeföretag som startade i liten skala med en godisaffär och som sedan växt i mycket snabb takt. Idag är det en koncern med flera verksamheter som tillsammans omsätter omkring 1,5 miljard kronor.

Med verksamhet inom handel, fastigheter och övriga investeringar samt med ca 400 anställda är kassarapportering en omfattande del av verksamheten. I samband med sitt byte av affärssystem automatiserades detta med stora tidsvinster som resultat.

Andra fördelar med bytet som nämns är effektiviserad bankavstämning, förenklad ekonomirapportering och ett digitaliserat fakturaflöde.

Den manuella hanteringen blev en bromskloss

Som snabbväxande koncern kom man till en punkt där den manuella hanteringen blev en bromskloss för att hantera sina ekonomiska flöden på ett effektivt sätt. För att lösa detta valde man att investera i ett nytt affärssystem, vilket uppfyller verksamhetens krav och mer därtill.

Att valet föll på Visma Business berodde till stor del på det förslag Vismas certifierade partner Pector presenterade, det löste de aktuella utmaningarna och rymde funktionalitet för framtida förändringar. Implementationen beskriver man som snabb och smärtfri.

Framöver ser man fram emot att expandera verksamheten inom e-handel och utöka grossverksamheten, något man ser att affärssystemet kommer vara en viktig hörnsten för.

" Med kontinuerlig kontakt och noggrann uppföljning är vi mycket nöjda att vi valde Pector och Visma "

Elizabeth Josefsson, redovisningschef Orvelin Group AB

Vismas certifierade partner Pector ansvarade för implementation och integrationer, samt värdefullt stöd i hela processen.

Orvelins digitaliseringsresa i korthet

  • Utmaning: Manuell hantering blev alltmer en bromskloss för att hantera sina ekonomiska flöden på ett effektivt sätt.
  • Lösning: Ett modernt affärssystem med kraft att lösa såväl dagens utmaningar som framtida satsningar. 
  • Resultat: Stora tidsvinster tack vare bland annat automatiserad kassarapportering, förenklad ekonomirapportering och ett digitaliserat fakturaflöde.
Kontakta Maria direkt

010-14 12 777

Maria Tufvesson, säljkoordinator

Vill du veta mer om hur Visma Business kan effektivisera er verksamhet?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Eller boka en demo 

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke
Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan. I kombination med de uppgifter du uppger, skapar vi en profil så att vi ska kunna visa relevant innehåll just för dig. Genom att acceptera tillåter du att vi samlar och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen här.