Integrationslösningar med färdig koppling

Våra certifierade integrationspartners erbjuder lösningar med färdiga kopplingar till Visma Business och kan integrera säkert och effektivt. För er betyder det att ni kan koppla på nya funktioner till ert Visma Business.

Lösning

Kontaktuppgifter

EDI
Transportadministration

Lagerhantering
WMS

Lagerhantering med handdator
Kundorder med handdator
Säljapp på mobil

047 67 92 14 30
salg@bxsoftware.no

Integrationer

Spårbarhet
Mobil orderhantering
Handdator lager
Personalplanering

Kassa

Tidrapportering
Personalliggare
Byggdagbok
Skyddsrond
Körjournal

Streckkodsbaserat plocksystem

Remotex

Arbetsorder

Fakturaservice

Transportadministration

Produktion
Underhåll
Serviceorder
Facility Management