Visma Mamut Enterprise Prislista

Licens Pris/styck

Mamut Enterprise E5 - Huvudanvändare 12 900 kr
Mamut Enterprise E5 - Ytterligare användare 8 900 kr
Mamut Enterprise E5 - CRM & Logistik-användare 4 900 kr
Mamut Enterprise E4 - Huvudanvändare 8 900 kr
Mamut Enterprise E4 - Ytterligare användare 4 900 kr
Mamut Enterprise E4 - CRM-användare 3 900 kr
Mamut Enterprise E3 – Huvudanvändare 5 900 kr
Mamut Enterprise E3 – Ytterligare användare 3 900 kr
Mamut Enterprise E3 – CRM-användare 2 900 kr

Serviceavtal Pris/år

Serviceavtal huvudanvändare Mamut E5 7 919 kr
Serviceavtal ytterligare anv, Mamut E5 6 315 kr
Serviceavtal CRM LOG-anv, Mamut E5 3 880 kr
Serviceavtal huvudanvändare Mamut E4 6 548 kr
Serviceavtal ytterligare anv, Mamut E4 5 055 kr
Serviceavtal CRM-anv, Mamut E4 3 158 kr
Serviceavtal huvudanvändare Mamut E3 5 275 kr
Serviceavtal ytterligare anv, Mamut E3 3 782 kr
Serviceavtal CRM-anv, Mamut E3 2 521 kr

Transaktionspriser AutoInvoice

Elektroniska kund- och leverantörsfakturor Pris/styck

Skicka kundfaktura* 3 kr
Bilaga 0,50 kr
Ta emot leverantörsfaktura 3 kr
Bilaga 0,50 kr

*Om din kund inte kan ta emot en elektronisk faktura sänds den istället som pdf via e-post.

Ta emot leverantörsfaktura Pris/styck

Papper 13 kr
Pdf 9 kr

Skicka kundfakturor per post Pris/styck

Inrikes Brev, A-post, 1 sida, svart/vitt 7,60 kr
Extra sida 0,65 kr
Vikttillägg, 50 g 0,00 kr
Vikttillägg, 100 g (7-14 sidor) 14 kr
Vikttillägg, 250 g (15-28 sidor) 28 kr
C4 kuvert 2 kr
Returnerat brev 40 kr

Inom Europa Brev, A-post, 1 sida, svart/vitt 14,60 kr
Extra sida 0,65 kr
Vikttillägg, 50 g 7 kr
Vikttillägg, 100 g 28 kr
Vikttillägg, 250 g 30 kr

Utom Europa Brev, A-post, 1 sida, svart/vitt 15,00 kr
Extra sida 0,65 kr
Vikttillägg, 50 g 10 kr
Vikttillägg, 100 g 56 kr
Vikttillägg, 250 g 60 kr