Visma Insikt - ökad kontroll med flexibelt beslutsstöd

Stöd för hela processen för en effektiv verksamhetsstyrning, från budget och prognos till analys och målstyrning.

Med realtidsdata och rollanpassade rapporter kan du öka engagemanget i hela verksamheten. Insamling och konsolidering av data kan skötas av medarbetarna själva var de än befinner sig.

Och du kan lägga mer tid på analys och strategisk planering för att stärka företagets lönsamhet. 

Visma Menu vs. Visma Insikt

Exempel på funktionalitet

Visning av fakturabild

Drill-down till transaktionsnivå

Egna balans- och resultaträkningar

Decentralicerad budgetprocess genom budgetmallar

Webbläsaroberoende

Behörighetsstyrning på grupper

Grafisk visning av rapporter

Budgetera på icke monetärt

Budgetering på antal och pris

Villkorsstyrd formattering

Prenumeration på rapporter

Enkelt skapa trender

Budgetnoteringar med möjlighet att koppla till fil

Behörighetsstyrning på budget och analys/rapporter

Visma Insikt

Visma Menu