AUTOMATISERA TRANSAKTIONER MELLAN FLERA DOTTERBOLAG

Skapar automatiskt koncerninterna transaktioner så att dina konton är i balans och dina konsoliderade rapporter speglar företagets hela resultat i realtid.

Minska manuellt arbete

Skapa fördefinierade regler för koncerninterna poster mellan dotterbolag.

Tillförlitliga data

Automatisera transaktionen mellan dotterbolag för mer tillförlitlig data.

Alltid uppdaterad

Samtliga koncerninterna transaktioner uppdateras i realtid för att generera konsolideringsrapporter.

Vill du veta mer om hur Visma.net ERP kan effektivisera just er verksamhet?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig, eller prata med oss direkt på 010 - 141 26 66

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke