Automatisera din koncernredovisning i molnet

Ladda ner guiden

Automatisera din koncernredovisning i molnet

Ladda ner guiden

AUTOMATISERA TRANSAKTIONER MELLAN FLERA DOTTERBOLAG

Skapar automatiskt koncerninterna transaktioner så att dina konton är i balans och dina konsoliderade rapporter speglar företagets hela resultat i realtid.

Minska manuellt arbete

Skapa fördefinierade regler för koncerninterna poster mellan dotterbolag.

Tillförlitliga data

Automatisera transaktionen mellan dotterbolag för mer tillförlitlig data.

Alltid uppdaterad

Samtliga koncerninterna transaktioner uppdateras i realtid för att generera konsolideringsrapporter.

Effektivisera din flerbolagshantering, ladda ner guiden gratis!