Ta emot fakturor elektroniskt, direkt in i systemet

Att gå från manuell hantering av era inkommande fakturor till ett automatiserat fakturaflöde spar in mycket tid och minimerar risken för förseningsavgifter. Fakturor utan avvikelser läses in, konteras enligt förutbestämda regler samt granskas och attesteras helt automatiskt. Fakturor med avvikelser markeras så att det som behöver hanteras manuellt, hanteras manuellt.


Fördelar med e-faktura

  • Ökad kontroll – elektroniska fakturor kan spåras och följas samt att viktiga uppgifter såsom förfallodatum, fakturanummer, belopp etc. alltid är korrekta.

  • Ökad trygghet – som användare vet du att data registreras snabbt och korrekt i mottagarens lösning, som mottagare vet du att du får korrekta och automatiserade poster och förslag.

  • Minskad administration – som mottagare slipper du scanna pappersfakturor och som användare slipper du kuvertering, frankering och postgång.

  • Minskad miljöpåverkan – redan ett mindre antal fakturor gör skillnad när det kommer till minskade koldioxidutsläpp. Ju mer ni digitaliserar, desto mer minskar ni er miljöpåverkan.

 

Hämta e-guide: Vilka elefanter vill du och dina kollegor automatisera bort?

Konkreta exempel på hur ni kan jobba smartare och en bra bild av hur ett affärssystem i molnet hjälper er att lägga tid på rätt saker.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke