Tidrapportering till lön

Tidrapportering till lön

Korrekt ifyllt och sömlöst mellan inrapporterat och utbetalat

Att gå från manuell till digital tidrapportering är en ögonöppnare för många. Att föra över information från papper till lönesystem tar mycket tid, och orsakar frustration hos alla inblandade (som ibland kan vara både en, två och tre kollegor...).

Möjligheten att tidrapportera digitalt finns i dag i alla tidrapporteringssystem på marknaden, men det är fortsatt många som inte anammat enkelheten med att använda en app för detta.

Här kan branschspecifik funktionalitet i tidrapporteringslösningen spela en avgörande roll för att helt automatisera mellan inrapportering av tid och underlag för lön.

 

  • Underlättar för löneavdelningen
  • Underlättar för individen - rapportera där du är
  • Minimerar risken för fel och “tappad tid” 
  • Branschspecifik funktionalitet
  • Resurshantering

7 exempel på vad som kan bli bättre, om ni väljer att jobba på ett nytt sätt.

Valet av affärssystem kan vara ett av de viktigaste besluten för din verksamhets framtid. I vår e-guide Framtidssäkra din verksamhet inifrån får du konkreta exempel. Bland annat: 

✔ Fakturor direkt in i systemet
✔ Få betalt snabbare
✔ Skippa kvittona vid utlägg
✔ Stenkoll på KPI:er

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke