Affärssytem för konsultföretag med tidrapportering och projektstyrning

010-12 14 888 010-14 12 888

Ett affärssystem som förstår tid och projekt

Visma PX är ett helintegrerat affärssystem som från grunden är framtaget för tjänste- och konsultbolag med komplexa projekt- och organisationsstrukturer. Ni får en komplett lösning med projekthantering i fokus som helt stödjer era branschspecifika arbetsflöden, på olika nivåer och utifrån olika roller.

Effektivisera era arbetsprocesser med projektverktyget som har alla funktioner ni behöver.

Projektstyrning i automatiserade flöden

En inmatning, en gång, på ett ställe, sen tar systemet hand om resten. Det minskar det manuella arbetet, risken för felkällor och ger er rätt information i realtid. Med Visma PX samlar ni budget, planering och tid- och projektredovisning i samma lösning och styr era projekt hela vägen från uppstart till efterkalkyl.

Beslutsstöd

Beslutsstöd och uppföljning i samma lösning. Fördjupa era insikter om verksamheten och tar fram anpassade rapporter. Via vårt webbaserade verktyg får ni kontroll över allt från budgetering av kostnader för anställda och material till slutfakturering. 

Läs mer ›

Elektroniska fakturor

Underlätta arbetet, sänk kostnaderna och frigör personella resurser vid leverantörsfakturahanteringen. Boka fakturorna direkt mot projekten och få ut dem mot slutkund för vidarefakturering. 

Läs mer ›

Redovisning

Projektredovisning och finansiell redovisning i samma lösning ger en flexibel och tydlig ekonomimodell. Leverantörsfakturor som ska vidarefaktureras eller utgiftsposter i projektet - oavsett hanterar Visma PX detta i ett automatiserat flöde.

Läs mer ›

Enkel hantering av avancerad prissättning

Behöver ni vidarefakturera leverantörsfakturor från underleverantörer med påslag? Har ni samtidigt krav från kunden på samlingsfakturor? Inga problem. Med de flexibla regelverken i Visma PX går rätt faktura ut med rätt priser och påslag – i rätt form, på rätt tidpunkt.

Gör det möjligt att spåra alla intäkter och kostnader för tid, resor och utlägg ner på detaljnivå, både ur projekt- och finansiellt perspektiv. Detaljerna för hur systemet ska hantera prissättning sätts upp utifrån era behov och genereras automatiskt när åtgärder görs i projektet.

Visma PX har ett avancerat prissättningssystem för komplexa projekt och hanterar

  • Standardprislistor mot kund
  • Extern prissättning på olika nivåer
  • Kostnadsprislistor för hantering av underkonsulter
  • Intern prissättning för arbete mellan avdelningar

Stöd för alla delar i projekt och ekonomi

Med komplett affärsstöd och uppföljning får ni full insikt i era projekt. Visma PX består av en stor omfattning standardrapporter riktade mot tidrapportörer, uppdragsledare, avdelningschefer eller den administrativa kärnan.

Utöver detta har ni stora möjligheter att bygga egna verksamhetsspecifika rapporter som distribueras ut till olika delar i verksamheten.

Mobil rapportering - när och var som helst

Visma PX har utformats med slutanvändaren i åtanke. Alla i din organisation kan använda systemet - projektledare, chefer eller medarbetare för endast tidrapportering. Behörighetsstyrning ger rätt person tillgång till rätt information. Och med ett lätthanterligt webbgränssnitt får alla i projektet överblick över relevanta delar.

Visma PX webbapp gör det även möjligt att rapportera tid och milersättning när som helst, var som helst, via surfplatta eller i mobilen.

Spara tid och energi, rapportera direkt efter avslutat möte eller besök.

Kvalitativt projektinförande hos er

Visma PX är standardiserat och bygger på ett givet flöde vilket gör det kostnadseffektiv och lätthanterligt. Vi har kunskapen och hjälper er hela vägen – från förstudie till driftstart och vidare in i förvaltningsskedet.

Systemet är flexibelt och justeras efter er verksamhet. Sätt upp anpassade webbrapporter och integrera mot eventuella försystem, allt efter era behov. 

Automatiserade arbetsflöden - när tid är det viktigaste ni har.

Tyréns fick bättre styrning

– Kontroll hade vi, vad vi behövde var styrning. Styrning som hjälpte oss att öka lönsamheten i uppdragen, som skapade en ökad medvetenhet och en ökad drivkraft mot lönsamhet.

Orvar Lindbäck, Ekonomichef

Läs mer om Tyréns lösning här (pdf)

Sigma Kudos effektiviserade

Med Visma PX är det enkelt att ta fram relevanta nyckeltal. Och ett webbaserat system är smidigt och passar en bransch med medarbetare i rörelse.

Hör Sigma Kudos berätta om hur Visma PX effektiviserar det dagliga arbetet.   

010-14 12 888

Björn Duzäll, säljchef

Har ni frågor?

Berätta vad ni behöver så hjälper jag er att hitta den bästa lösningen för er.

Namn: *
Företag: *
E-post: *
Meddelande: