Systemutveckling
Ta hjälp av våra erfarna konsulter

Skräddarsydd systemutveckling

Vi har lång erfarenhet som utvecklare och integratör av komplexa system inom offentlig och privat sektor. Våra skickliga projektledare, utvecklare och IT-arkitekter är vana vid att arbeta i projektform enligt olika metoder och kvalitetssystem.

Tillsammans med dig utvärderar vi alltid vilken teknik vi ska använda. Vår erfarenhet är trygghet för dig. Vi hoppar sällan på dagsländor men gärna säker och beprövad ny teknik. Genom vår långa erfarenhet i branschen har vi stor kompetens även på äldre plattformar och verktyg.

Visma - en kompetent partner för din systemutveckling

  • Nära samarbete med dig som kund
  • Lång erfarenhet av systemutveckling
  • Produktoberoende

Nå framgång med .NET

Våra .NET-specialister kan stötta er när ni vill införa Microsofts plattform för .NET. Vi är Microsoft Gold Certified Partner med specialistkompetens inom Software Development.

Läs mer om utveckling i .NET

Flexibel utveckling med Java

Systemutveckling med Java innebär att du som kund väljer ett flexibelt, modernt och objektorienterat programspråk med öppen källkod.

Läs mer om utveckling i java

Vi hjälper er att designa ert IT-system

Med användarcentrerade metoder jobbar vi tillsammans med våra kunder för att utveckla IT-system som ger största möjliga effekt och vinst för verksamheten.

Läs mer om våra metoder

Användaren i fokus med rätt interaktionsdesign

På nätet styrs vår uppfattning av myndigheter och företag framför allt av utformningen av webbplatsen.

Läs mer om interaktionsdesign

Vi leder dina IT-projekt

Våra projektledare kan hjälpa dig att leda, driva och bemanna dina IT-projekt.

Läs mer om våra projektledare

Omsätt verksamhetens krav till effektiva IT-lösningar

Visma Consultings erfarna IT-arkitekter har bred och djup kompetens inom
IT-arkitektur.

Läs mer om våra IT-arkitekter

Hitta problemen medan de är små

Med våra engagerade testledare och testare samt beprövade metoder och modeller får du kontroll över din testprocess.

Läs mer om testning