Platina
För effektiv informationshantering i den moderna organisationen

Ett kompetent och anpassningsbart ECM-system

Platina är en processtyrd ECM-produkt baserad på Microsoft .Net. Systemet används inom flera affärsområden för att effektivisera och kvalitetssäkra informationshanteringen i den moderna organisationen.

Vad är Platina?
Platina by Formpipe är ett kompetent och anpassningsbart Enterprise Content Management-system. Platina levereras med färdiga applikationer för dokument-, ärende-, diarie- och registerhantering. Systemet erbjuder goda integrationsmöjligheter och marknadens kraftfullaste processmotor. Platina stödjer alla typer av processer och de kan enkelt utökas utan att äventyra framtida uppgraderingar tack vare de användarvänliga, grafiska och intuitiva administrativa verktygen.

Vad kan Platina göra för din organisation?
Platina effektiviserar, strukturerar och konsoliderar din verksamhets affärsprocesser. Platina är flexibelt och skapar kvalitet, kontroll och lönsamhet, vilket leder till nöjdare medarbetare, kunder och medborgare. Formipe Platina har den stora fördelen att mycket funktionalitet ligger i standardutförandet samtidigt som det finns stort utrymme för individuella kundanpassningar, anpassningar som är tryggade vid framtida uppgraderingar.

Partnerskap och kompetens
Visma är partner till Formpipe och marknadsför, säljer och implementerar Platina.
Inom Visma Consulting finns ett team som har specialiserat sig på Platina och projekt baserade på produkten. Vi erbjuder gedigen kunskap inom dokument- och ärendehantering, metodik och applikation så att du som kund kan utveckla och optimera dina affärsprocesser inom aktuella verksamhetsområden.

För att ingå i partnersamarbete med Formpipe ställs bl a följande grundkrav på oss:

  • Bra referenser och stark närvaro inom de verksamma affärssegmenten
  • En organisation som kan uppfylla de åtaganden man föresätter sig
  • En stabil ekonomi
  • Certifierade medarbetare

Visma Consulting uppfyller samtliga krav och säkerställer att medarbetarna besitter rätt kompetens inom områdena systemutveckling, projektledning och verksamhetsutveckling.