Bli av med papperstrassel! Hantera kvitton digitalt.

Läs Kvittobarometern 2016 - undersöker svenska företags kvittohantering, hur den fungerar idag. 

Visma Digitala kvitton 

Genom att gå över till digitala kvitton kan företag spara från hundra till tusen timmar i hanteringskostnader. Eftersom kvitton arkiveras digitalt bidrar det till bättre miljö och minskade arkiveringskostnader.

Medarbetarna slipper manuell hantering av papperskvitton och kan lägga tid på mer värdeskapande uppgifter. Borttappade kvitton är inte längre ett problem och du får bättre data i systemet som hjälper dig att fatta smartare inköpsbeslut.

Kvittobarometern 2016. 

Vi frågade svenska företag om hur deras kvittohantering fungerar idag. Företagen verkar i ett stort antal branscher jämt fördelade mellan stora, mellanstora och mindre bolag. Läs rapporten!

Digitala kvittons fördelar:

Besparingspotential
Spara tid och pengar med automatiserat flöde och digital arkivering.
Skippa papperstrassel
Få kvitton digitalt i Proceedo eller annan fakturahanteringslösning.
Minskad miljöpåverkan 
Reducerat antal papperskvitton bidrar till ett mer hållbart samhälle.   

Nordea sparar 16 650 timmar på ett år med automatiserad kvittohantering. 

Kwicks lösning för digitala kvitton har integrerats med Nordeas fakturahanteringssystem Visma Proceedo och företagskortet First Card. Kvittohanteringen har därmed automatiseras för Proceedo-användarna, säger Morten Hedegaard Head of Processes & Infrastructure - Group Procurement på Nordea. 

Så funkar digitala kvitton hos Nordea

Visma Digitala kvitton Powered by Kwick


Stefan Norr

 

Låter detta intressant?

Kontakta oss via formuläret eller ring Stefan Norr direkt på telefon 010- 14 13 330