Avtalsuppföljning under hela avtalens livstid.

Med Visma CLM får ni ett strukturerat verktyg att följa upp era tecknade avtal under hela avtalstiden. 

Avtalsuppföljning

Visma CLM "Contract Lifecycle Management" hjälper er att följa upp era tecknade avtal genom att skapa uppföljningsplaner med återkommande uppgifter, registrering och uppföljning av nyckeltal och möjlighet att logga åtgärder och händelser på era avtal. Systemet stödjer kategoristyrt arbete och återanvänder de uppgifter som ni redan har skapat i Visma TendSign.Avtalsuppföljning under hela avtalens livstid

Med Visma CLM får ni ett strukturerat verktyg att följa upp era tecknade avtal under hela avtalstiden. Varje person som ansvarar för avtal, även ute i verksamheten, får en personlig översikt över sina avtal och hur de mår och vad som behöver följas upp.

Ni kan skapa uppföljningsplaner med återkommande uppgifter och fördela vem som ska göra vad och när. Planerna kan visas som GANTT scheman men också i användarnas vanliga kalender i Outlook, på telefonen eller valfri kalender-app som stödjer Internet-kalendrar.

I Visma CLM kan ni även arbeta strategiskt med registrering och uppföljning av nyckeltal både på avtals och leverantörsnivå med stöd för varnings- och larmgränser. Nyckeltalen kan också visas som diagram.

Då många avtal löper under många år är det ofta en utmaning att samla all information om vad som händer och vem som gjort vad under avtalets hela löptid. I Visma CLM får ni möjlighet att logga alla åtgärder och händelser på era avtal på samma plats.

Systemet stödjer kategoristyrt arbete och återanvänder de strukturer över avtal och kategorier som ni skapat i andra Visma Commerce system såsom Visma TendSign. Avtalsändringar som sker i t ex Visma TendSign speglas automatiskt över till Visma CLM.

Kundcase

Effektivare och enklare avtalsuppföljning - Lidingö Stad

"Med ett verktyg som är specialutvecklat för avtalsuppföljning får medarbetarna det stöd de behöver för att kunna följa upp att avtalen verkligen följs." 

Läs kundcase om Lidingö Stad


Stefan Norr

 

Låter detta intressant?

Kontakta oss via formuläret eller ring Stefan Norr direkt på telefon 010- 14 13 330