Elektronisk fakturahantering
Sparar tid och pengar

Bred funktionalitet och möjligheter för automation

Aldrig har fakturarbetet varit enklare. Vismas system för fakturahantering kvalitetssäkrar fakturaflödet och ger dig full översikt.

Automatisk import av fakturor

Alla fakturor innehåller information om kunddata, fakturadatum, förfallodatum och belopp. I Visma Document Center går fakturorna genom ett automatiserat flöde där fakturainformationen extraheras och läses in med tillhörande konteringsförslag. Återkommande fakturor hanteras helt automatiskt och skickas vid avvikelser till rätt mottagare för kontroll.

Stöd för effektiv bearbetning

Information om fakturan är lättillgänglig:

  • Full spårbarhet gör det möjligt att alltid ha koll på var fakturorna befinner sig
  • Systemet innehåller tidsgränser som håller reda på förfallodatum och hur lång tid som användaren har på sig att handlägga fakturorna. Vid förseningar skickas påminnelser ut via e-post.

Elektronisk arkivering

De elektroniska fakturorna lagras och registreras bara en gång, i ett och samma system. Detta förenklar arkivering, hämtning och distribution av fakturorna.

Arbetsflöde

Ett fördefinierat arbetsflöde säkerställer att fakturor automatiskt skickas till rätt personer i rätt ordning, för attestering. Attestanten underrättas om nya fakturor via e-post och ekonomiavdelningen har ständigt en överblick över var i attestprocessen som de olika fakturorna befinner sig.