Integrationstjänster
Sänk kostnaderna med integrationstjänster i molnet

Spara pengar och tid med våra integrationstjänster

Integration-as-a-Service (IaaS) är en leveransmodell som placerar funktionalitet för systemintegration i molnet och tillhandahåller datatransport mellan ditt företags verksamhetssystem och tredje part (leverantörer och andra affärspartners).

Oavsett vilken typ av företag du verkar inom så kan ni använda IaaS, därför att modellen möjliggör alla typer av B2B-integration till en låg kostnad och med en liten påverkan av IT-miljön. Det innebär att ni kan fokusera på er kärnverksamhet istället för att hantera kostsamma integrationsprojekt.

Med integration via IaaS kan du få:

  • Sänkta kostnader
  • Kortare leveranstiderna
  • Fullt skalbara on-demandlösningar  
  • En hög grad av värdeadderande tjänster
  • Snabb återbetalning av investeringen

Den totala kostnaden blir lägre pga lägre investeringskostnad och lägre kostnad för underhåll. Kortare leveranstider och fullt skalbara on-demandlösningar gör det möjligt för er att välja integrationstjänster baserade på föränderliga affärsbehov. En högre grad av värdeadderade tjänster ger er snabbare återbetalning av investeringen och högre ROI.

Vismas Iaas-plattform

Företagen flyttar i allt högre grad sina verksamhetssystem till molnet. Det skapar utmaningar i form av att möta verksamhetens behov av applikationsintegration, automatisering av affärsprocesser och datasynkronisering mellan interna IT-system och applikationer i molnet. Vismas integrationstjänst är en intelligent molnlösning som ger kunden tillgång till en uppsättning paket med molntjänster som stöder aktuella behov av systemintegration, både i molnet och i den lokala miljön.

Läs mer om Iaas

Vismas IaaS-lösning - mer i detalj

Allt externt datautbyte hanteras av en gemensam tjänsteplattform. Aktörerna slipper sätta upp olika typer av kommunikationslösningar för att komma åt sina affärspartners, leverantörer etc. Det räcker med en koppling till Vismas IaaS-miljö.

Läs mer om Communication services

Framtidssäkrad plattform för dina integrationslösningar

Ciceron Integration Services är en integrationsplattform för intern och extern systemintegration. Det är en enkel och användarvänlig lösning som snabbt realiserar dina integrationsvisioner – utan höga kostnader.

Läs mer om Ciceron Integration Services